* Front & back cover images are for illustration purposes only and the price of book is sold separately.
Quantity
Dear friends, do you really want to read and understand Vapurza, then open it to any page, start reading. Do not ever consider to finish reading it in one sitting, from start to end. Never. Have you ever noticed the bottles of perfume lined up on some dressing tables, in some enthusiastic houses? What is the purpose behind having so many bottles lined up together? We use only one at a time. The purpose is to use the fragrance that the mind desires at a particular moment. This book is also like the lined up perfume bottles. Open it to the page that your mind desires. Get enveloped in the fragrance, enjoy it thoroughly. There is no binding of finishing reading that has been started. Enjoy it as and when and how much you wish, without any botheration or anxiety of `what next?`_x000D_ If your mind is taken away by a particular perfume, then do not hesitate, feel it again. You never know what you can come across while trying to find something anew. Keeping all these things in mind, there is no sequence, no index and no references given in this book, with the sole intention of allowing you a free mind for all the ideas, concepts and feelings._x000D_ And now a few words about the book by Va Pu himself._x000D_ "Dear Friends, the glass which is shown on the cover page is empty, you might be wondering why? The reason is it is ready to grasp every single word coming from the depths of the sky. The glass will always remain empty for new ideas if you try and keep it clean from all the under estimation about others and the overrating about yourself. Then the glass will be empty to capture the skies. I know that your minds were free from all such evil things; they were free for those many manifestations, I am indeed lucky to have some place in your mind. Dear Friends, bless me today that my glass will remain empty throughout, of all the bad and evil wishes, let it be free from all the misconceptions, egos and ill wills. Let it be ready forever to accept the blessings of the skies, always...
कोणतंही पान उघडा आणि वाचा! ‘वपुर्झा’ हे पुस्तक कोणासाठी? ज्यांना मोत्यातील चमक बघायची आहे अशा वेड्यांसाठी! हे पुस्तक कसं वाचायचं? एका बैठकीत? अथ ते इति? एका दमात? छे! मुळीच नाही. काही हौशी घरांमध्ये ड्रेसिंग टेबलावर निरनिराळ्या अत्तरांच्या बाटल्या असतात. जसा मूड असेल तसं अत्तर वापरायचं विंâवा जसा मूड व्हावासा वाटत असेल तसं अत्तर निवडायचं. हे पुस्तक असंच वाचायचं. हवं ते पान आपापल्या मूडनुसार उघडायचं आणि त्या सुगंधाने भारून जायचं. एखादा सुगंध पुन्हा घ्यावासा वाटला तर? पुन्हा शोधायचा. त्या शोधात आणखी काहीतरी सापडेल. म्हणूनच या पुस्तकात अनुक्रमणिका, क्रमांक, संदर्भ काहीही दिलेलं नाही.
Keywords
Customer Reviews
 • Rating StarMukesh Sutar‎

  वपुर्झा पुस्तक सध्या वाचतोय.... Filling वपुमय...... अनेक समस्या, त्या क्षणी सुचेल त्या मार्गाने सोडवाव्या लागतात. थोडा अवधी लोटल्यावर मग कायमचा उपाय शोधावा. दूध अचानकपणे, म्हणजे आपण तंद्रीत असताना, कोणत्या तरी क्षणी लाट अंगावर येते, त्या वेगाने वर ाठापर्यंत येतं. चिमटा शोधायला वेळ नसतो. अशा वेळेला पाण्याचा शिडकावा करून ते तिथल्या तिथे शांत करायचं असतं. थांबवायचं असतं. मग सावकाश चिमटा शोधावा, उसंत घेऊन ते खाली उतरवावं. तसचं काहीसं.. अनेक समस्यांचं..- व पु काळे ...Read more

 • Rating StarVrushali Sarnaik

  कितीदाही वाचा... प्रत्येक वेळी वेगळा अर्थ उमगतो..

 • Rating StarVaishali Kulkarni

  खुप वेळा वाचले.त्यातली वाक्य,परिच्छेद अप्रतीम

 • Rating StarRavikumar Kamble

  हे पुस्तक मी कायम नजरेच्या टप्प्यात ठेवतो.

 • Read more reviews
Write Your Own Review
 • Default typing language is Marathi. To type in English press Ctrl+G key combination
Submit Review

Latest Reviews

JOHAR MAI BAAP JOHAR
JOHAR MAI BAAP JOHAR by Manjushri Gokhale Rating Star
Ujjwala Dharma

आताच संत चोखामेळा यांच्या जीवनावरील कादंबरी "जोहार मायबाप जोहार"ही वाचून संपवली। मंजुश्री गोखले यांनी ही सुंदर,मनोवेधक कादंबरी लिहिली आहे।मला संत चोखामेळा यांच्याबद्दल फारच थोडी माहिती होती। अगदी मोजके अभंग माहिती होते।पण या कादंबरीने त्यांचा मनाला पळ पाडणारा,डोळ्यात वेळोवेळी पाणी उभे करणारा जीवनपट उभा केला।लहानपणची अंधुक आठवण आहे-गावातील संडास स्वच्छ करायला माणसे यायची त्याची।आता आठवले तरी काटा येतो अंगावर आणिएक माणूस दुसरया माणसाला इतका हीन कसा लेखू शकतो याची शरम वाटते।लेखिकेने तो सगळा काळ इतका सुंदर चितारले आहे।चोखोबांचं रोजचं जीवन,पदोपदी आलेल्या अडचणी, समाजाकडून झालेले भयंकर हाल आणि या सगळ्यातून त्यांचा विठ्ठलावरचा अढळ विश्वास आणि ती निस्वार्थ ,निष्पाप,निर्मळ भक्ती। नमन,शतशहा नमन चोखोबा तुम्हाला। ...Read more

ULKA
ULKA by V. S. Khandekar Rating Star
विश्वास सानप

तत्त्वनिष्ठ आणि तत्त्वशून्य माणसांमधील संघर्ष याचे चित्रण साहित्यामध्ये फार जुन्या काळापासून होत आहे. यात बदलत काय असतील, तर ती तत्त्वं. "उल्का` या कादंबरीमधील तत्त्वांच्या संघर्षाची पाश्र्वभूमी विसाव्या शतकातील पूर्वार्धातील आहे. पुनर्विवाह केलेल्यातत्त्वनिष्ठ भाऊसाहेबांची कन्या- तारा, जन्मापासून बंडखोर असते. तीच भाऊसाहेबांची उल्का. समाजाने या गरीब शिक्षकाला आपल्यापासून दूर सारलेले असते. मोठी होताना उल्का, आत्याबाई, माणिकराव, इंदू, बाबूराव अशांच्याद्वारे माणसं जगताना कशी लबाडी करतात, काय तडजोडी करतात, कसे एकमेकांचे पाय ओढतात, हे तर ती बघतेच; पण त्याबरोबर तिला भाऊसाहेब आणि चंद्रकांत अशांच्या वागण्यातून प्रखर तत्त्वनिष्ठता पाहायला मिळते. ...Read more