Events

SATARA GRANTHMOHOTSAV
VISHWAS NANGRE PATIL KOLHAPUR VISIT
ARUNDHATI ROY PUNE VISIT
HIROSHIMA BOOK PUBLISHING
SAKSHI AND UTTARKAND BOOK LAUNCH
DR SHRIRAM LAGUS VISIT
LOKMANGAL SAHITYA PURASKAR
HIS HOLINESS DALAI LAMA BOOKS LAUNCH
KAVIKATTA
VACHANKATTA
ABHIVACHAN PROGRAM AT SP COLLEGE 20-02-2019
NAGKESHAR PUBLISHING CEREMONY
Sudha Murty - Books Publishing Event In Pune
Sudha Murty - Books Publishing Event In Kolhapur
Gateway LitFest MUMBAI -FEBRUARY 2018
Kamlabai ogale purskar 2014-15-16 at Pune