Events

किरण बेदी-पुस्तक प्रकाशन आणि पुरस्कार घोषणा-१० जानेवारी २०२३
`डॅम इट आणि बरंच काही` या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा--११ जानेवारी २०२३--शिवाजी मंदिर मुंबई
बारामती प्रदर्शन --१३ व १४ डिसेंबर २०२२
बार्शी प्रदर्शन - ८ ते ११ डिसेंबर २०२२
करवीर छत्रपती इंदुमती राणीसाहेब-प्रकाशन ३० नोव्हेंबर २०२२
अश्विन संघी यांची मेहता प्रकाशन संस्थेला भेट -३ डिसेंबर २०२२
संवाद लेखकाशी -सौ. सुधा मूर्ती - ०७ नोव्हेंबर २०२२ - सांगली .
माझा आनंद पुस्तक प्रकाशन सोहळा --३० सप्टेंबर २०२२
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२२ चिकित्सा --१६ सप्टेंबर २०२२
कशीर १५ जुलै २०२२ कार्यक्रम
भारत फोर्ज साहित्य संमेलन
साहित्य संमेलन उदगीर --एप्रिल 2022
सौ. सुधा मूर्ती यांच्या ‘दोन शिंगे असलेला ऋषी ’ या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा.
श्री लक्ष्मण माने यांच्या ‘किटाळ ’ या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा.
लेखिका मंजुश्री गोखले यांच्या ‘भक्तिचंद्र ’ या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा.
एके दिवशी प्रकाशन सोहळा