* Front & back cover images are for illustration purposes only and the price of book is sold separately.
 • Original Book Title: KHEKADA
 • Availability : Available
 • ISBN : 9788177665505
 • Edition : 13
 • Weight : 0.00 gms
 • Pages : 120
 • Language : MARATHI
 • Category : HORROR & GHOST STORIES
 • Available in Combos :RATNAKAR MATKARI COMBO SET - 14 BOOKS
Quantity
`KHEKADA` MEANS CRAB, THE ONE WHOSE BITE STINGS, WHICH HURTS TREMENDOUSLY, EVERY SINGLE SOUL IS SCARED OF ITS BITE. ALL THE STORIES IN THIS COLLECTION ARE FULL OF FEAR, THIS FEAR ITSELF WILL BITE THE READER. THIS FEAR HAS THE CAPACITY TO CAPTURE ANY HUMAN MIND, TO MAKE A PERSON SHIVER WITH REAL AGITATION. THESE STORIES NEVER MOVE AWAY FROM THE ORIGINAL FACTS OF LIFE. IN HIS STORY `TUMCHI GOSHTA`, HE REMINDS US THAT THE EVENTS OCCURRING IN THIS STORY CAN TAKE PLACE IN YOUR LIFE TOO. AFTER READING THE STORY WE START TO IMAGINE THINGS WHICH WE SHOULD NOT AND ONCE AGAIN HE REMINDS US, `SEE THIS CAN HAPPEN WITH YOU TOO!` THE AUTHOR HAS SUCH COMMAND OVER WORDS THAT YOU FEEL THE ROPE HANGING AROUND YOUR NECK. THE AUTHOR IS AN EXCELLENT EXAMPLE OF GENUINENESS AND HIS WORK IS SIMPLY UNIQUE, IF IT IS TRANSLATED IN OTHER LANGUAGE THEN IT WILL NOT ONLY GRACE THE AUTHOR BUT ALSO GRACE THE MARATHI LITERATURE AS SUCH.
‘खेकडा’ या कथासंग्रहातील बहुतेक सर्वच कथांमधून जे भय दाटून राहिलेले आहे, ते वाचकाला कडकडून दंश करणारे आणि जिव्हारी झोंबणारे आहे़ या भयात वाचकाचे अवघे मनोव्यापार झपाटून टाकण्याची शक्ती आहे. या कथा वाचून अंगावर जो सरसरून काटा उभा राहतो तो दीर्घकाळ तसाच टिकून राहतो, कारण या कथा मूलभूत वास्तवाला कधी विसरत नाहीत. जसे ‘तुमची गोष्ट’ आरंभीच लेखक सांगतो, ‘ही तुमची गोष्ट आहे म्हणजे तुमच्याही बाबतीत घडू शकेल अशी’ आणि शेवटीही निक्षून सांगतो, ‘तुमची म्हणून सांगितलेली ही गोष्ट तुमची नव्हेच. एक आपली शक्यता सांगितलेली एवढेच.’ पण तरीही या कथेत ज्या थरारक अनुभवांचे निवेदन आहे, त्याचा प्रभाव इतका विलक्षण आहे की अपराधाचा स्पर्श तुमच्या मनीमानसी नसूनही तुमच्या गळ्याभोवती फासाचा स्पर्श झाल्याची भावना तुम्ही अनुभवता. रत्नाकर मतकरी हे एक सिद्धहस्त कथाकार आहेत आणि या कथासंग्रहातील कथा मराठी भाषेत तरी दुर्मिळ अशा आहेत. या कथांचे अन्य भाषांतून अनुवाद झाले तर ते फक्त मतकरींचेच प्राप्त यश वृद्धिंगत करतील असे नव्हे, तर परिणामी मराठी भाषेलाही ललामभूत ठरतील.
Video not available
No Records Found
No Records Found
Keywords
#RATNAKAR MATKARI #PARDESHI#ADAM # SWAPNATILCHANDANE #RANGANDHALA #SANDEH #PARDESHI #MRUTYUNJAYEE #NIRMANUSHYA#EK DIVAVIZTANA#SAMBHRAMACHYALATA #MEHTAPUBLISHINGHOUSE#HORROR STORIES#MARATHIBOOKS #रत्नाकर मतकरी #परदेशी
Customer Reviews
 • Rating StarVikas Doke

  ‘खेकडा’ या कथासंग्रहातील बहुतेक सर्वच कथांमधून जे भय दाटून राहिलेले आहे, ते वाचकाला कडकडून दंश करणारे आणि जिव्हारी झोंबणारे आहे. या भयात वाचकाचे अवघे मनोव्यापार झपाटून टाकण्याची शक्ती आहे. या कथा वाचून अंगावर जो सरसरून काटा उभा राहतो तो दीर्घकाळ तसाचटिकून राहतो, कारण या कथा मूलभूत वास्तवाला कधी विसरत नाहीत. जसे ‘तुमची गोष्ट’ आरंभीच लेखक सांगतो, ‘ही तुमची गोष्ट आहे म्हणजे तुमच्याही बाबतीत घडू शकेल अशी’ आणि शेवटीही निक्षून सांगतो, ‘तुमची म्हणून सांगितलिली ही गोष्ट तुमची नव्हेच. एक आपली शक्यता सांगितलेली एवढेच.’ पण तरीही या कथेत ज्या थरारक अनुभवांचे निवेदन आहे, त्याचा प्रभाव इतका विलक्षण आहे की अपराधाचा स्पर्श तुमच्या मनीमानसी नसूनही तुमच्या गळ्याभोवती फासाचा स्पर्श झाल्याची भावना तुम्ही अनुभवता. रत्नाकर मतकरी हे एक सिध्दहस्त कथाकार आहेत आणि या कथासंग्रहातील कथा मराठी भाषेत तरी दुर्मिळ अशा आहेत. या कथांचे अन्य भाषांतून अनुवाद झाले तर ते फक्त मतकरींचेच प्राप्त यश वृध्दिंगत करतील असे नव्हे, तर परिणामी मराठी भाषेलाही ललामभूत ठरतील. ...Read more

 • Rating StarMrunal Joshi

  काही काही लेखकांच्या साम्राज्यात मी गेलोच नव्हतो, का जावेसे वाटले नाही ह्या आणि तत्सम असल्या प्रश्नांना खऱ्या अर्थाने काही काहीच उत्तर नसते. नसावे. घराच्या जवळ एक छोटे पण अत्यंत सुंदर असे वाचनालय आहे, तिथला सदस्य झालो, अनेक विविध विषयांवर पुस्तक तिथेवाचली, पण एक मोठे पुस्तक विश्व माझी वाट पाहत होते किंबहुना मीच त्या विश्वाची वाट पाहत होतो हे कटाक्षाने जाणवले. एका कोपऱ्यात सुमारे २२-२३ पुस्तकांची थपकी मारलेली दिसली, थोडा जवळ गेलो तर अक्षरशः अतोनात आनंद व्हावा असं माझं झालं. एक अतुलनीय लेखक, जितकी पुस्तके वाचली त्याहून काही वेगळी पुस्तके एक वेगळी शैली, कन्टेन्ट युक्त पुस्तकं म्हणजे एकच नाव आणि ते म्हणजे "रत्नाकर मतकरी", मनात फार काळापासून संपूर्णपणे मतकरी, एलकुंचवार, भाऊ पाध्ये, विलास सारंग, गौरी देशपांडे, नगरकर ह्या लेखकांना वाचावं असं वाटत होतं त्यातील पहिला टप्पा रत्नाकर मतकरी इतक्या लवकर वाचायला मिळावेत, त्यातून मी अनेक लेखकांचे विविध कथासंग्रह वाचले पण त्यातच एक सुंदर कथासंग्रह म्हणजे मतकरींच्या "खेकडा" हा कथासंग्रह आहे. "खेकडा" कथासंग्रहात एकूण कथेचा गाभा, कथेत येणारे ट्विस्ट, पात्रांची निर्मिती आणि सर्वात महत्वाचा एकूण त्या कथेचा क्लायमॅक्स इतका जबरजस्त आहे ज्याला खरोखर तोड नाही, जवळ जवळ सर्वच कथेत "भय" हा मुख्य भाव आहे, आणि हेच भय वाचकाला वेळोवेळी दंश करत जाते, जिव्हारी लागत जातं, कथा वाचताना आपण त्यात अविरत गुंतत जातो, आणि एके ठिकाणी मतकरी आपल्याला त्यातून बिनबोभाट पणे बाहेर काढतात, खरं म्हणजे त्या वेळी मला लेखकावर भयंकर प्रेममयी राग येतो, तो यासाठी कि आपण मोठ्या हिम्मतीने त्या कथेच्या पात्रात रमलेले असताना कथेला ट्विस्ट करून आपल्याला त्यातून बाहेर का काढावे? आणि ते ही मोठ्या शिताफीने. इथे खरी लेखकाची शैलीचा कस लागतो, इतकी साधी - लाघवी भाषा, आणि सुंदर लिखाण शैली मतकरींची आहे. निर्विवाद. कथासंग्रहात एकूण ११ कथांचा समावेश आहे - खेकडा, कुणास्तव कुणीतरी, अंतराय, कळकीचे बाळ, पावसातील पाहुणा, शाळेचा रस्ता, ती- मी आणि तो, निमाची निमा, एक विलक्षण आरसा, आल्बम, आणि तुमची गोष्ट. प्रत्येक कथा वेगळ्या उंचीवर घेऊन जाते, प्रत्येक कथेचा प्लॉट अत्यंत रेखीव - आखीव आणि तितकाच भयकारी. शेवटल्या कथेत म्हणजेच "तुमची गोष्ट" ह्यात एक वाक्य आहे - "ही गोष्ट तुमची आहे, म्हणजे तुमच्या बाबतीत ही घडू शकेल अशी" आणि ह्या कथेचा शेवट आहे - "तुमची म्हणून सांगितलेली ही गोष्ट तुमची नव्हेच. एक आपली एक शक्यता सांगितलेली एवढेच". खरं म्हणजे हाच भाव मतकरींच्या प्रत्येक कथेत जाणवतो, कथेची सुरवात अतिशय लाघवी असते, सगळं काही गोडी - गुलाबीने चाललेलं असतं, कथा हळू हळू पुढे जाते, इथे आवर्जून सांगावेसे वाटते कि कथा आपोआप पुढे जाते तिला जबरजस्तीने पुढे ढकलावे नाही लागत आणि अचानक कथेच्या पात्रांसोबत आपल्याही गळ्याभोवती एक अदृश्य फासाचा स्पर्श होऊ लागतो, आपण त्यात गुरफटून जातो, आणि ह्यावेळी आपण त्या पात्राचे काय होणार ह्याचे मनोरे आपल्या मनात बांधू लागतो, हा प्रयोग हमखास फसतो, कारण मतकरींच्या "स्पेशल ट्विस्ट" पुढे कुठल्यातरी वळणावर आपली लपून वाट पाहत असतोच, आणि आपण कथेत त्यांच्या पात्रांसोबत गाफील अस्ताला मोठ्या शिताफीने त्यात आपण अडकतो. सगळ्या कथा वाचल्यावर कुठेतरी मला एक छुपा स्त्रीवाद दिसला - जाणवला, तो स्त्रीवाद प्रत्येकाला जाणवेलच असेही नाही. प्रेयसीसाठी आपल्या खेकड्याप्रमाणे वावरणारी पोलियो ग्रस्त मुलीला मारणे किती जिकीरचे आहे हे खेकडा कथेत जाणवते, इथे आपल्याला प्रेयसीची चीड येते कारण आपण इथे आजाराला सहनशक्तीची कड ह्या भूमिकेतून पाहतो- ह्या कथेत प्रेयसी विरुद्ध मुलगी हे तुलनात्मक विश्लेषण फार वेगळे ठरते. कुठल्यातरी मुलाला धरून भिकेला लावणे त्यातून त्याला अश्या जागी बसवणे जिथे एक म्हातारी धड मरत पण नाही धड जगत पण नाही त्यातून एक अनामिक हुरहूर त्या मुलाच्या मनात चाललेली, म्हातारी जगली पाहिजे कारण ती जगली तरच भिकेत पैसे जास्त मिळतील हा उद्देश्य, आणि मरताना म्हातारी एकदा डोळे उघडहून त्या मुलाकडे बघते आणि "कुणास्तव कुणीतरी" कथा इथे जिवंत होते. आपल्या प्रेयसीच्या मरणानंतर तिच्या नवऱ्याच्या मनात मेलेल्या बायको विरुद्ध विष पेरणारा प्रियकर आणि मित्र ह्यात समाजातली विकृत माणसे कसे असतील हे "अंतराय" कथेत मांडले आहे, ही संपूर्ण कथा "पत्र फॉरमॅट" मध्ये पुढे सरकत जाते. मला आवडलेली आणि अतिशय अंगावर येणारी कथा म्हणजे "कळकीचे बाळ" , बाळ नसणारी आईला ज्या वेळी बाळ होतं आणि अतिशय विकृत - बेढंगी बाळ निपजते, आणि नंतर तेच बाळ त्याच आईला मृत्यूच्या काळात कसे गडप करते ही कथा आपल्याला खिळवून तर ठेवतेच पण त्याच सोबत कथेचा वस्तुपाठ कसा असावा ह्याकडे मी आपले लक्ष निर्देशित करते. इतिहासात एक जुन्या राजवटीत डोकावणारी "पावसातील पाहुणा" कथा अप्रतिम आहे. टेलीपॅथी ह्या एका शास्त्राच्या आधारे "शाळेचा रस्ता" कथा खुलत जाते. माणूस खून का करतो पासून सुरु झालेली "ती, मी आणि तो" अत्यंत छोटी कथा रंजकरित्या फुलात जाते. लहानपणी मुलं सगळ्यात जास्त रमतात ते त्यांच्या बाहुली - गाडी यासम खेळण्यात, मुलांसोबत जसे आपण वागू तसे ते त्या खेळण्यांसोबत वागतात, बालमानास शास्त्र किती महत्वाचे आहे हे ह्या "निमाची निमा" ह्या कथेतून अधोरेखित होतं जाते, एक वेगळा प्लॉट असलेली आणि वेगळी उंची गाठलेली ही कथा. अपंग मुलीच्या वैरण आयुष्यात उदासीनता काठोकाठ भरलेली असताना त्या उदासीनतेचे जिव्हार आणि दंश तिच्या अभिनेत्री बहिणीला कमी करता येत नाही, समोर एक वेगळा आरसा असताना आपण किती सुंदर आहोत हे अपंग मुलीला जाणवते ती हळू हळू सुधारते आणि एकाएकी कोसळून पडते त्यावेळी जाणवते कि आरसा दुभंगला आहे. जुन्या विक्रम वेताळाच्या कथेप्रमाणे आल्बम ही कथा आहे, एकाच घरातले माणसे भराभर अपॉईनमेंट असल्या सारखी मरू लागली. शेवटी साधारण आयुष्य चाल-ढकल करणाऱ्यांच्या आयुष्यात खुनांची आणि गुन्ह्यांची मालिका रचली जावी, इतकी क्रूर थट्टा आयुष्याने का करवून घ्यावी...शेवटी काय "तुमची म्हणून सांगितलेली ही गोष्ट तुमची नव्हेच. एक आपली एक शक्यता सांगितलेली एवढेच". एक अतिशय सुंदर असा मेहता पब्लिकेशन ने काढलेला सिद्धहस्त असलेले लेखक रत्नाकर मतकरी यांचा "खेकडा" कथासंग्रह आवर्जून वाचावा. मृणाल जोशी २७.०३.२०२० ...Read more

 • Rating StarSmita Joglekar

  माणसाचे मन हे अनाकलनीय ,अथांग आहे .माणूस कितीही वाईट किंवा चुकीचा वागला तरीही त्याची सदसद विवेकबुद्धी त्याला त्याची जाणीव करून देत असते,मतकरींच्या कथांमध्ये हे दिसून येते

 • Rating StarShailesh Adivarekar

  हे छान पुस्तकं आहे. रत्नाकर मतकरी प्रामुख्याने गूढकथा लिहितात, त्यात कधी कधी भयाचा स्पर्श होऊन जातो हे अगदी खरे आहे पण भयकथा आणि गूढकथा यात बराच फरक आहे. मतकरींनी तो अंतर्बाह्य या कथासंग्रहाच्या प्रस्तावनेत दिला आहे.

 • Read more reviews
Write Your Own Review
 • Default typing language is Marathi. To type in English press Ctrl+G key combination
Submit Review

Related Books

People Who Bought This Item Also Bought

Latest Reviews

SPEEDPOST
SPEEDPOST by SHOBHAA DE Rating Star
Trupti Kulkarni

शोभा डे लिखित, अपर्णा वेलणकर अनुवादित ‘स्पीडपोस्ट’ या मेहता पब्लिशिंग हाऊस (पुणे) यांनी प्रकाशित केलेल्या या पुस्तकातल्या ‘पेज थ्री आई’ या पात्राला ‘प्रणव कुलकर्णी’ यांनी लिहिलेले पत्र. _________________ झगमगत्या दुनियेतून मुलांच्या भावविश्वात अगद उतरता येणाऱ्या पेज थ्री पण तितक्याच हळव्या आईस, तब्बल सहा मुलांचं नेटानं संगोपन करताना वेगवेगळ्या टप्प्यांवर पत्ररूपानं त्यांच्यासमोर तू अनुभवांची शिदोरी खुली केलीस. ही पत्रं तुला प्रकाशित का करावीशी वाटली माहीत नाही; पण ती केलीस हे उत्तम झालं. कसंय, अडनेडी वयातल्या प्रत्येकालाच कधीतरी वाटतं की `आई आपल्याला पुरेसा वेळच देत नाही आणि आपल्यावर तिचं मुळी थोडंफारही प्रेम नाहीये. इतरांच्या आया बघा.` तुलनेचं हे वादळ आई आणि मुलाच्या नात्यात आलं की जहाजावर कितीही रसद असली तरी आपल्याला सुखी ठेवण्यासाठी झटणाऱ्या फूटभर अंतरावरल्या चेहऱ्यावरच्या गाजदार लाटाही मग, मन ओळखेनासं होतं. नात्यांमधले अडथळे असो वा नातं सुशेगात वल्हवणारी वल्ही, दुनियेत सगळीकडे थोड्याफार प्रमाणात सारखीच असतात; पण बंडखोर वयात हे सांगणार तरी कोण आणि कसं? तू लिहिलेली पत्रं केवळ तुझ्या सहा मुलांपुरती मर्यादित न राहता कितीतरी टीनएजर्सच्या मनांचा अचूक ठाव घेतात ती तू हे सांगतेस म्हणूनच. सतत चेहऱ्यावर मेकअपची मागणी करणारं जग, लेखिका म्हणून सगळी व्यवधानं विसरून वाचकांना आवडणाऱ्याच साच्यात शाई ओतायला सांगणारा कागद, वैवाहिक आयुष्याच्या स्वतःच्या म्हणून असलेल्या स्वतंत्र अपेक्षा आणि या सगळ्याला पुरून उरत मुलांना पत्रांतून आयुष्य उत्फुल्लपणे जगायला शिकवणारी तू. आमच्या आया पेज थ्री कल्चरच्या नसतीलही, स्वतःच्या मनातलं कागदावर मुक्तपणे लिहिणं त्यांना कदाचित कॉलेजनंतर जबाबदाऱ्यांच्या धबडग्यात जमलंही नसेल, पण म्हणून त्यांनी आमच्यासाठी आयुष्यासोबत केलेल्या तडजोडीचं महत्त्व थोडीच कमी होतं? `स्पीडपोस्ट` वाचताना प्रत्येकजण आईसोबतच्या आपल्या नात्याचे अर्थ पानापानांवरच्या अवकाशात शोधत राहतो. प्रत्यक्ष ओळीं इतकंच बिटविन दि लाईन्स लिहिणाऱ्या तुझ्या लेखणीचं हे खरं यश. मुलांपाशी व्यक्त होताना तू इतका कमालीचा मोकळेपणा कसा राखू शकतेस याचं कॉलेजात हे पुस्तक वाचल्यावर प्रचंड आश्चर्य वाटलेलं (पुढं `स्पाउज`सारख्या पुस्तकांतून मात्र तुझ्या जगण्याची फिलॉसॉफी गवसली). जे विषय बोलताना आम्हीही संकोचतो तेसुद्धा तू किती सुंदरपणे हाताळले आहेत. जबाबदारीपूर्ण जगण्यासाठी मुलांची मानसिक बैठक घडवताना कुठलाच विषय तू गौण मानला नाहीस. जगण्याबद्दल तू आमच्या भाषेत बोललीस आणि कितीतरी गुंते झरझर सुटले. स्वतःच्याच विश्वात मुलं हरवलेली असताना आई म्हणून खंबीर स्टँड मांडलास आणि जाणवू देत नसली तरी आईचंही स्वतंत्र आयुष्य असतं हे मान्य करायला शिकवलंस तू आणि हेही शिकवलंस की स्वतंत्र आयुष्य असूनसुद्धा मुलंच तिच्या आयुष्याचा ड्रायव्हिंग फोर्स असतात. असंख्य टिनएजर्सच्या मनांतलं द्वंद्व शांत करत आयुष्याला स्थिरत्व आणि दिशा देणाऱ्या तुझ्या या दीपस्तंभरूपी `स्पीडपोस्ट`ला म्हणूनच हे प्रतिपत्र. आयांवर कितीही रुसलो तरी त्यांच्याशी असलेले अतूट बंध जाणणारी आम्ही मुलं ...Read more

FAR FAR VARSHAPURVI
FAR FAR VARSHAPURVI by NIRANJAN GHATE Rating Star
Shrikant Adhav

फार वर्षांपूर्वी म्हणजे सुमारे लाखो व कोटी वर्षांपूर्वीची ही गोष्ट आहे. एका गोष्टीत रहस्य आहे, गुढ आहे, विज्ञान आहे, संशोधन आहे शिवाय उत्तरही आहेत. निरंजन घाटे यांचे हे पुस्तक अशाच लाखो-करोडो वर्षांपासून पडलेल्या विविध प्रश्नांची वैज्ञानिक उत्तरेपल्याला देतं. निरंजन घाटे हे हाडाचे विज्ञानलेखक. त्यामुळे विज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून त्यांनी लिहीलेले सर्वच लेख आपल्याला मानववंशशास्त्र, पुराणवास्तुशास्त्र, हवामान शास्त्र व इतिहासाची माहिती करून देतात. पृथ्वीचा इतिहास हा करोडो वर्षांचा असला तरी बहुतांशी तो फक्त मागील दोन हजार वर्षांचाच पुस्तकात मांडलेला दिसतो. परंतु, तत्पूर्वी मनुष्य जीवन कसे होते? व त्यांनी प्रगतीची पावले कशी पुढे टाकली? याचे वर्णन निरंजन घाटे यांनी या पुस्तकात केले आहे. मानववंशशास्त्र व पुरातनवास्तूशास्त्र या विज्ञानशाखा किती सखोल आहे, त्याची प्रचिती हे पुस्तक देतं. संशोधन कसं करावं व त्याला किती विविध पैलू असू शकतात? या प्रश्नांची उत्तरेही आपल्याला विविध घटनांतून मिळतात. पुस्तकातील काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांना याठिकाणी मांडत आहे. पुरातन काळी मनुष्य हा मांसाहारी, शाकाहारी होता की प्रेताहरी? याचं सप्रमा स्पष्टीकरण त्यांनी या पुस्तकात दिलं आहे. आदिमानवाचा शेती विषयक, पर्यावरण विषयक, आरोग्यविषयक प्रवास कशा प्रकारे झाला? समुद्रात शेकडो मैलांवर असणाऱ्या इस्टर आयलँड वरील पुतळ्यांचं गूढ काय? चंद्रावती नावाचं अतिसुंदर शहर भारतात होतं. परंतु परकीय आक्रमकांनी त्याची नासधूस करून विद्रूप करून टाकलं. उत्खननात सापडलेली हाडे ही मानवशास्त्रात अभ्यास करण्यासाठी सर्वात मोठा पुरावा मानले जातात. त्यांचे महत्त्व व रोमांचकारी इतिहास इथे मांडला आहे. चिली व दक्षिण अमेरिकेत अनेक प्राचीन कलाकृती आहेत. माया संस्कृतीत बनवलेल्या या कलाकृतींचे रहस्य काय? ऑस्ट्रेलियातील डायनासोर्स संशोधन. डायनासोर, ट्रायनोसॉर म्हणजे काय? चीनमधल्या ड्रॅगनच्या हाडांच्या शोधामागचा रोमांचकारी प्रवास. युरोपातल्या प्राचीन अटलांटिस शहराच्या समृद्धीतेची वर्णने आजही केली जातात. ते पाण्याच्या तळाशी स्थित आहे. वृक्षवर्तुळावरून वृक्षांचे वय व त्या काळची हवामान स्थिती ओळखण्याची अचूक शास्त्र. व्हिएतनाम, कंबोडिया मध्ये एकेकाळी हिंदू राजे राज्य करीत होते. परंतु परकीय आक्रमकांमुळे त्यांची संस्कृती लयास गेली. आजही त्यांच्या सांस्कृतिक पाऊलखुणा दोन्ही देशात सापडतात. मानवशास्त्रज्ञ डग्लस औसली यांनी आजवर सर्वाधिक अचूकतेने या विज्ञानाचा वापर करून दाखवला आहे. रेण्विक पुरानशास्त्र म्हणजे काय? त्याचा वापर कसा करता येतो? आदिमाता अर्थात आपल्या सर्वांच्या एकमेव मातेचा शोध कसा घेतला गेला याची कहाणी. आपण सारे होमोसेपियन एकाच आईची लेकरे आहोत. पण आज लाख वर्षानंतर आपापसात कितीतरी भेदभाव तयार झालेत. आफ्रिके पासून अलिप्त असणाऱ्या अमेरिका खंडात मानव पोहोचला कसा? याचे शास्त्रीय उत्तर. अशा विविध प्रकारची माहिती व त्याची उत्तरे निरंजन घाटे यांनी या पुस्तकात दिली आहेत. पारंपरिक इतिहास व विज्ञानापलीकडे जाऊन वाचण्यासारखे हे निश्चितच वेगळे पुस्तक आहे. ...Read more