SURESH R. DESHPANDE

About Author

एम.ए. (इतिहास व राज्यशास्त्र), एम.ए. (प्रा. भारतीय इतिहास व संस्कृती), पीएच.डी. (यादव शिल्पशैली प्रबंधासाठी, डेक्कन कॉलेज, पुणे) शिक्षक व प्राध्यापक म्हणून १९५९-१९६४ अध्यापन. नंतर मराठी विश्वकोश कार्यालय, वाई येथे संपादन साहाय्यक व विद्याव्यासंगी (१९६४-१९८८) व सहसंपादक (१९८८-१९९४) आणि निवृत्तीनंतर विभाग संपादक म्हणून शासकीय सेवेत कार्यरत होते. विश्वकोशाच्या प्रकाशित एकोणीस खंडांत सुमारे ८३३ नोंदी (लेख) लिहिल्या. गोव्यातून प्रकाशित झालेल्या विश्वचरित्र कोशात सल्लागार संपादक व लेखक म्हणून सुमारे ७८३ व्यक्तिचरित्रे लिहिली; तसेच महाराष्ट्र शिल्पकार कोशासाठी ४० चरित्रे व एनसायक्लोपीडिया ऑफ इंडियन लिटरेचर (सुधारित खंड-३) साठी नऊ चरित्रे लिहिली. स्वतंत्र लेखन : यादव स्कल्प्चर (इंग्रजी) (१९८५), भारतीय कामशिल्प (१९८६) या ग्रंथास उत्कृष्ट वाङ्मयाचा विशेष राज्य पुरस्कार; भारतीय गणिका (१९९६), सरस्वती दर्शन (२००२), मराठेशाहीचे आधुनिक भाष्यकार (२००६), मराठेशाहीतील मनस्वीनी (२००५), भारतीय शिल्पवैभव (२००६), इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे (२०१०), पेशवेकालीन पुणे (२००७), वाई : कला व संस्कृती (२०११) इत्यादी ग्रंथ प्रसिद्ध. वर्तमानपत्रे व मासिके यांतून सुमारे २१० लेख प्रसिद्ध झाले.
Sort by
Show per page
Books not found in this category.

Latest Reviews

GUNTAVNUKICHI KAMDHENU
GUNTAVNUKICHI KAMDHENU by ANIL GANDHI Rating Star
Dr. Vikram Shah Mumbai

Excellent book covers all information in precise manner . One who wants to start financial journey it will be a excellent reference book to get any information & terminology with insights. Pearls of wisdom for already trying to find a right path lie me ...Read more

JALLIANWALA BAGH
JALLIANWALA BAGH by JADHAV AMEY Rating Star
Prasad J

खुप सुंदर लिखाण....must read👍 इतिहासात हरवलेली एक क्रांतिकारी गाथा..